Thursday، 24 September 2020
  English | فارسي  
 

این صفحه در حال بازنویسی بوده و موقتا در دسترس نمی باشد


کاربر گرامی در صورتی که مایل به پرداخت اقساط خود از طریق سایت نیستید می توانید اقساط خود را با در دست داشتن شناسه قسط در کلیه شعب بانک پارسیان به شماره حساب 0200638151000 پرداخت نمایید .
توجه نمایید که واریزی بدون ثبت شناسه قسط در اقساط شما اعمال نخواهد شد.